ژنراتور برق
ژنراتور برق
ژنراتور برق

به منظور تامین برق پایدار موکب جهت ارایه خدمات رفاهی لازم است تا در کنار برق سراسری موکب جهت رفع نیاز ها با همراهی شما مهدی یاوران موتور برق مورد نیاز موکب با تامین ۱۰۰کیلو وات برق مورد نیاز تامین شود.

با سخاوت شما تامین شد